מקפיא עומד Dual-Cooling להקפאה עמוקה (מינוס 86 מעלות) בנפח 519 ליטר - MDF-U500VX
  • MDF-U500VX :מק"ט
  • Panasonic Biomedical Japan :יצרן
  • :תיאור המוצר

519 Litres Upright ULT Freezer with Twin Guard Dual Cooling Technology
The Panasonic MDF-U500VX-PE-86°C Ultra Low Temperature Freezer satisfies an industry demand for safe, long-term storage for the most high-valued materials. Two, independent refrigeration systems, combined with optional liquid nitrogen or liquid CO2 back-up systems, offer a circle of protection unmatched in the marketplace.

With two independent refrigeration systems the Panasonic MDF-U500VX-PE dual-cooling freezer maintains a reliable and uniform -86?C ultra low temperature environment. Should one cooling system suffer an unexpected failure, the other circuit will keep irreplaceable samples safely around -70?C until service can be arranged.
This latest dual-cooling unit offers Panasonic’s industry-first intelligent ECO Mode, optimising compressor operation to match the freezer’s running conditions and minimise energy use. Efficient long-term operation of the freezer is facilitated by the filter-less condenser design, which eliminates the need for routine filter cleaning.

Panasonic Biomedical also offers the MDF-U700VX-PE ULT Freezer, which has a capacity of 728 litres.

מקפיא עומד Dual-Cooling להקפאה עמוקה (מינוס 86 מעלות) בנפח 519 ליטר - MDF-U500VX